Genel Kültür

Modifikasyon Nedir, Ne Değildir

Modifikasyon Nedir? Ne Değildir?

Var olan canlıların çevresel etkinlikler sonucunda meydana geldiği fakat bu anlamda kalıtsal olmayan özellikler diye tanımlanabilir. Elbette ki beslenme şekli ve besin değeri, ortam ısısı ve diğer çevre koşulları bir takım genlerin büyüme, küçülme veya oluşma şeklini değiştirebilir. Buna bağlı olarak ortam koşulları ne olursa olsun, eski bir geri dönüş olması halinde modifikasyondan çıkarak canlı varlık, eski haline dönebilmeli ve bu da modifikasyon nedir sorusuna cevap olmalıdır. Fransız doğa bilimci Jean-Baptiste Lamarck, seçimlerin ve genetik değişikliklerin doğada gözlemlenebilen biyolojik mekanizmalardan esinlenmiş evrimsel algoritmalar olduğunu savunur. Eğer belirli bir optimizasyon problemi için en iyi çözüm, doğal sistemlerdeki organizmaların yaşamları boyunca uyum sağlamayı öğrenmesi ve nesiller boyunca uyum sağlamalarına izin vermek ise evet bu bir modifikasyon içerir.

Lamarck’ın çalışmalarıyla desteklediği ve yakın tarihe kadar araştırmaların sürdüğü bu teoriler, özellikle epigenetik gibi gelecek alanlarda çok daha fazla potansiyele sahiptir. Evrimsel stratejiler kullanılarak belirli parametrelerin veya öznitelik ağırlıklarının hesaplanması, bir optimizasyon hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda, ne ölçüde ulaşılabileceği göz önünde bulundurulur. Kapsamlı bir programlama çabası olmadan, genetik algoritmaların teorisi ve yöntemlerini dahil etmek, yerleşik makine öğrenmelerinin, optimizasyon teknikleri ve evrimsel algoritma araştırmasının; buna bağlı olarak da bu kesitin yapılmasının önünü açıyor.

Modifikasyon örnekleri arasında kalıtsal olmayan değişimlerin yer alması, bu özelliklerin aslında bir sonraki nesillere aktarılamaması, sadece yaşamı sürdüren canlılar ile sınırlı olması, genetik değişime uyum sağlaması ve ortam koşulları sayesinde etki altına giren durumlar girer. Bu örnekler arasında; arı kovanı içinde yer alan larvalar ve yaz mevsiminde sahilde güneşlenen insanlar gösterilebilir. Arıkovanı içinde yer alan döllenmiş yumurtalardan oluşmuş lavralar eğer arının sütü ile beslenirse büyüdüğü zaman kraliçe arı olabilir, aksi bir durumda bal özü ile beslenmesi halinde sadece işçi arı olarak gelişimini tamamlar. Diğer örnekte ise, insanlar yaz aylarında sahillere giderek güneşlenmek ister. Bu sayede ten rengi değişerek bronzlaşır veya daha kırmızı bir hale döner. Güneşlenme biter ve tekrarlanmadığı zaman, bir süre sonra ten rengi normale dönerek, modifikasyonunu tamamlar.

Kaynak: www.bilgiyazar.net

Bir cevap yazın