Nurol GYO’da sermayeyi güçlendirecek adıma SPK’dan onay
Ekonomi

Nurol GYO’da sermayeyi güçlendirecek adıma SPK’dan onay

Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#NUGYO), sermayesini güçlendirmek amacıyla alınan tahsisli sermaye artırımı kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ihraç belgesi için yapılan başvuruyla ilgili önemli gelişmeyi açıkladı.

Şirket tarafından KAP’a yollanan duyuruda, tahsisli sermaye artışına yönelik hazırlanan ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylandığı belirtildi.

22 ŞUBAT: ÖNEMLİ ADIM DUYURULDU

Nurol GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, şirketin 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, toplam satış tutarı 190.000.000 TL olacak şekilde, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere 15.200.000 TL artırılarak 310.200.000 TL’ye çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre ayrıca, sermaye artırımına konu payların satış fiyatının 12,50 TL olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedilirken, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına ve tahsisli olarak artırılacak 15.200.000 TL nominal değerdeki payların, tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding’e borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına karar verildi.

25 ŞUBAT: SPK’NIN ONAYI AÇIKLANDI

Başvurunun ardından SPK’nın verdiği onay kararı, Nurol GYO tarafından KAP’ta yayınlanan açıklamada şu ifadelerle yer aldı:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11/02/2021 tarih ve 2021/7 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulduğu üzere, tahsisli sermaye artırımı başvurumuz, tahsisli  sermaye  artırımının  Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (“TSP Prosedürü”) çerçevesinde tespit edilen baz fiyata %10 oranında iskonto uygulanması suretiyle bulunan (nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay fiyatından az olmamak üzere belirlenecek satış fiyatı üzerinden yapılması ve pay satış fiyatı üzerinden hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar artırılması suretiyle, olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, sermaye artırımına konu payların TSP Prosedürü’ne göre belirlenen satış fiyatının 12,50-TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 15.200.000-TL (İhraç edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenmesi suretiyle alınan Yönetim Kurulu kararı ve hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmiştir. SPK tarafından onaylanan ihraç belgesi 25/02/2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup ekte yer almaktadır.”

 

Kaynak: onunhaberi.com

Bir cevap yazın