Sağlık

Psikolojide Ben Merkezli Yaklaşım

Psikolojide Ben Merkezli Yaklaşım

İnsan davranışlarının üzerinde etki sağlayan tüm unsurlar psikolojinin çalışma alanına girmektedir. Psikoloji insanla alakalı hemen hemen her unsuru çalışmalarına dahil eder. Bunun en önemli sebebi insanın sosyal ve aktif bir varlık olmasıdır. Birçok sebebe dayalı olarak davranış ve duygu geliştiren bir yapısı olması insan psikolojisini karmaşık kılmaktadır. Söz konusu olan bu karmaşık yapının en iyi derecede değerlendirilebilmesi noktasında önemli ölçüde araştırma faaliyetine gerek duyulur. İnsanlar psikolojik olarak çok fazla etki altında olduklarından çoğu zaman kendilerinden uzaklaşmaktadır. Bu sebeple sorunların merkezinde genellikle kendilerini görmektedirler. Bu durumun hem avantajları ve dezavantajları vardır. Bursa psikolog hizmetleri bu alanda avantaj sağlamayı insanlara öğretme amacı taşır.

Ben merkezli yaklaşım olarak ifade edilen tavır avantaj olarak insanın dünyayı kendisinden itibaren görmesi gerekliliğini ifade eder. Bu anlamda her ne olursa olsun kendisinin hayatta olduğunu kendi hayatının ve menfaatlerinin temel ölçüde karşılanmasının zorunda olduğunu ve buna yönelik olarak enerjik ve aktif olmak durumunda olduğunu kendini hatırlatır. Söz konusu meyil ile ilgili dezavantaj ise kişinin bütün kötü durumlardan kendisini sorumlu tutmasıdır. Bu durum kişiyi öz yeterlilik bilincinden eder. Diğer taraftan depresyona meyilli bir psikolojiyi ortaya çıkarır. Kendisini değersiz hisseden kişi diğer insanların mutlulukları altında ezilmeye başlar. Bu sebeple ben merkezli yaklaşım doğru bir biçimde değerlendirilmesi gerekir. Bunun psikolojik destekle kişiye öğretilmesi oldukça büyük bir önem taşır.

Psikolojide önce kişinin kendisi önem sıralamasında yer almalıdır. Ondan sonra diğer etmenler olaylar ve kimseler sırasıyla yerini almalıdır. Çünkü insan biriciktir ve kıymetlidir. Bu açıdan kendini gerçekleştirebilmesi için öncelikle kendinden başlaması gerekir. Genel itibariyle toplumsal özellikler sebebiyle bu kabiliyeti kazanamayan ya da yeteri kadar güdülenmemiş kimseler için psikolojik destek oldukça büyük bir fayda sağlar. Bu sayede kişi kendi değerini kendi kazanabilir ve depresyona karşı daha korunaklı bir alanda bulunur. Bunların yanı sıra daha mutlu bir birey olabilir. Bursa psikolog fiyatları söz konusu psikolojik desteğin, mevcut programa göre çeşitlilik göstermektedir.

Bir cevap yazın