Genel Kültür

Terekenin Tespiti Ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Terekenin Tespiti ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Terekenin tespit davası miras hak sahibinin terekeye dair alacakları üzerinde hakkının kalmaması için açılan davadır. Mirasçılık belgesi ise mirası alacak kişilerin kendilerinin miras hakkının olduğunu kanıtlamaları için aldıkları belgedir.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras hukuku ölen kişinin malları hakkında nasıl paylaşım yapılacağı, borçları varsa eğer borçları hangi sıraya göre ödeneceği konuları hakkında çalışan sonuca erdiren hukuk dalıdır. Mal paylaşımı ölen kişinin eşi yaşıyorsa eğer onun elindeki malın miktarına göre ayrı ayarlama yapılır. Eğer yaşan eşi yoksa herkese eşit miktarda mal dağıtımı yapılır.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Murisin eşi eğer çocuklarıyla birlikte bir miras paylaşımına girerse mirasın dörtte biri kendisine düşer. Fakat murisin kardeşleri ile birlikte paylaşıma girerse mal varlığının yarısına el koyar. Paylaşım bu şekilde gerçekleşir.

Terekenin ve Mirasın Tespiti Davası | Dava Şartları ve Masrafları

Miras tespiti davası için gerekli para 1000 TL ile 2000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Şartlar kısmında ise terekeye ait malların deftere geçirilmesi evi, arabası varsa eğer satılıp para olarak kayda geçirilmelidir.

Terekenin Tespiti Davası Nedir ve Nasıl Açılır?

Terekeyi bırakan kişinin mal varlığını eksiksiz ve doğru bir şekilde ayırmaya yarayan sistemdir. Davayı bir kişinin miras üstünde hak iddia etmesi başlatmak için geçerli bir sebeptir. Bir kişinin davayı açması yeterlidir.

Terekenin Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

l Murisin borçları

l Mahkemenin tereke davası açma masrafları

l Cenaze masrafları…

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi bir anlamda kanıt görevi gören belgedir. Bu belgi noterden çıkartabilirsiniz. Noterden çıkartamazsanız eğer Sulh Hukuku Mahkemesi’ne müracaat etmelisiniz. Ondan sonra işlemlerinize devam edebilirsiniz.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Mirasçılık belgesi murisin yani mirasını bırakan kişinin bıraktığı mal varlığının kendisinden sonra kimin veya kimlerin üstüne kalacağını belirten belgedir. Bu belge kesin bir olgu değildir. Sadece itiraz davası açılmadığı durumlarda kesinlik kazanır ve miras hakkı olduğunu savunan kişiler mirası bu şekilde alır.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

Mirasçılık belgesi alacak kişilerin kendilerinin mirasçı olduklarını kanıtlamaları lazımdır. Kanıt için noter veya Sulh Hukuk Mahkemesi’ni kullanabilirler. Ayrıca ölen kişinin mirasını alacak birtakım kişiler daha vardır. Muris ölmeden borç edindiyse eğer alacaklılar tarafından mirasçılık belgesi çıkartılarak geriye kalan mal varlığının o kişiler tarafından alınma ihtimali de vardır.

Mirasçılık Belgesi Nereden Alınır?

Mirasçılık belgesi talebinde bulunmak isteyen kişiler noter ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’nden başvuru yapabilirler. Noterden başvuru yapmak isteyen kişilerin tabi olduğu şartlar vardır. Öncelikle murisle bir akrabalık bağı olmalıdır. Diğer bir husus, kişinin yurtdışı vatandaşlığı olmaması veya Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu vardır. Noter değil de Sulh Hukuk Mahkemesi’nden almak isteyenler kişiler için herhangi bir kısıtlama, şart gerekmiyor başvuruların onayı halinde mirasçılık belgesi alınabilir.

Tereke Tespit ve Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Tereke tespit davası için avukat zorunlu değildir. Ama bu süreçte işleyen hukuki süreç biraz karışık gözükebilir. Avukat ile davaya girmek tamamen sizin elinizde de olsa doğru ve güvenilir bir avukatla davaya girmek doğru tercih olarak gözüküyor. Aynı durum mirasçılık belgesi içinde geçerlidir avukatın zorunluluğu yoktur ama işlerinizin istediğiniz şekilde gitmesi için avukat ile davayı yürütmeniz sağlıklı olabilir.

Bir cevap yazın